Posts

Showing posts from May, 2016

A Special Investigative Issue: How to Run Around NTU in Twenty-Two Minutes and Fifty Seconds

Image
(Special thanks to my good friend/ ex-VPE for contributing to this report. And for agreeing that this might be a speed hack.)tl;dr: Not possible. It's just a click-bait title.I was quite divided between writing in Vietnamese and writing in English for this investigative issue. For a start, it's hard to do running terminology in Vietnamese; however the context is entirely Vietnamese so I'll attempt Vietnamese. Be prepared to laugh at running terminology.Vì phải đến giữa tuần trước mới thi môn đầu nên những ngày đầu nghỉ thi mình khá rảnh. Rảnh rỗi thì sinh nông nổi, trong rất nhiều thứ có thể làm được thì mình đã quyết định... mở forum vnntu ra nghịch (forum đã bị khóa nhưng không có nghĩa là nó không vào được. Mình khóa nó mà). Xem một lượt các sub-forum, đến forum past events, nhận ra một điều rất thú vị là sports comp cách đây 7 năm (2009) có một nội dung thi rất gần gũi với bản thân là Campus Marathon =))Cái sự chạy một vòng quanh NTU cũng không có gì quá thú vị, cho đế…